Klachten

Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig behandelden, vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

 

Levert dit ook geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling waarbij de betreffende tandarts is aangesloten.