Klachtenregeling

Klachtenregeling

Binnen Tandartsencollectief Rijswijk doen wij er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het ondanks inzet van onze medewerkers een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten waarover u niet tevreden bent of een probleem heeft. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lossen dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een geschikte oplossing vinden.

Komt u er samen niet uit, dan kan er telefonisch advies gevraagd worden bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Die kan u advies geven over welke stappen u kunt ondernemen om uw klacht op te lossen. U doet dat via het speciale contactformulier op Allesoverhetgebit.nl. Als ook dit geen bevredigende oplossing levert, kunt u gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling waarbij de praktijk is aangesloten.

Contactgegevens

Openingstijden