Tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

 

Tandheelkunde

Verdoving

CodeM/T*Prestaties  Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,07
A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
A20 Behandeling onder algehele narcose **

Verdoving door middel van een roesje

Code M/T* Prestaties   Tarief
B10   Introductie roesje (lachgassedatie)   € 30,15
B11   Toediening roesje (lachgassedatie)   € 30,15
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie)   € 37,38

Consultatie en diagnostiek

Code M/T* Prestaties   Tarief
C11   Periodieke controle   € 22,91
C13   Probleemgericht consult   € 22,91
C22   Schriftelijke medische anamnese   € 22,91
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   € 108,53
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan   € 30,15
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak   € 60,29
C70   Keuringsrapport met bitewingfotos   **
C75   Keuringsrapport zonder bitewingfotos   **
C76   Afgifte gezondheidsverklaring   **
C80   Mondzorg aan huis   € 18,09
C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose   € 48,23
C85   Weekendbehandeling   € 22,91
C86   Avondbehandeling   € 22,91
C87   Nachtbehandeling   € 22,91
C90   Niet nagekomen afspraak   **

Wortelkanaalbehandelingen

Code M/T* Prestaties   Tarief
E01   Wortelkanaalbehandeling consult   € 22,91
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult   € 42,20
E03   Consult na tandheelkundig ongeval   € 33,16
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten   € 48,23
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal   € 108,53
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen   € 156,76
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen   € 204,99
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen   € 253,23
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting   € 18,09
E31   Snij-/ hoektand   € 120,58
E32   Premolaar   € 168,82
E33   Molaar   € 217,05
E34 * Aanbrengen retrograde vulling   € 24,12
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie   € 84,41
E37   Kijkoperatie   € 72,35
E40   Directe pulpa-overkapping   € 30,15
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval   € 12,06
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval   € 24,12
E44   Verwijderen spalk   € 6,03
E45   Aanbrengen rubberdam   € 12,06
E51   Verwijderen van kroon of brug   € 36,18
E52   Moeilijke wortelkanaalopening   € 30,15
E53   Verwijderen van wortelstift   € 42,20
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal   € 30,15
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal   € 30,15
E56   Voortgezette behandeling met iatrogene schade   € 42,20
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie   € 30,15
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel   € 45,85
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting   € 84,41
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting   € 54,26
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)   € 45,22
E64   Afsluiting van open wortelpunt   € 48,23
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement   € 48,23
E77   Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal   € 60,29
E78   Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal   € 30,15
E85   Elektronische lengtebepaling   € 15,07
E86   Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling   € 81,39
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling   € 60,29
E90   Inwendig bleken, eerste zitting   € 48,23
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting   € 18,09
E97 * Uitwendig bleken per kaak   € 75,37

Kaakgewrichtbehandelingen

Code M/T* Prestaties   Tarief
G01   Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)   € 143,28
G02   Spieractiviteitsmeting en registratie   € 91,70
G03   Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling   € 63,04
G10   Niet-standaard beetregistratie   € 90,44
G11   Scharnierasbepaling   € 90,44
G12   Centrale relatiebepaling   € 84,41
G13   Protrale/laterale bepalingen   € 60,29
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie   € 542,63
G15   Voor het behouden van beethoogte   € 30,15
G16   Therapeutische positiebepaling   € 30,15
G20   Beetregistratie intra-oraal   € 60,29
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding   € 60,29
G61   Instructie spieroefeningen   € 60,29
G62 * Occlusale spalk   € 162,79
G63 * Repositiespalk   € 229,25
G64   Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties   € 28,66
G65 * Indirect planmatig inslijpen   € 331,61
G66   Biofeedbacktherapie   € 51,58
G67   Behandeling triggerpoint   € 63,04
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk   € 45,85
G69 * Opbeetplaat   € 66,32
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)   € 301,46
G72   Controlebezoek MRA   € 30,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk   € 48,23

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code M/T* Prestaties   Tarief
H11   Trekken tand of kies   € 45,22
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant   € 33,76
H21   Kosten hechtmateriaal   € 6,18
H26   Hechten weke delen   € 66,32
H33 * Hemisectie van een molaar   € 72,35
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap   € 72,35
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak   € 54,26
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje   € 36,18
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting   € 72,35
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting   € 96,47
H44   Primaire antrumsluiting   € 66,32
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling   € 60,29
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling   € 18,09
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak   € 84,41
H60   Marsupialisatie   € 84,41
H65   Primaire sluiting   € 162,79
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak   € 84,41
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak   € 162,79
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak   €114,55
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak   € 192,93
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B   € 60,29

Implantaten

Code M/T* Prestaties   Tarief
J01   Initieel onderzoek implantologie   € 66,88
J02   Verlengd onderzoek implantologie   € 102,90
J03 * Proefopstelling   € 138,91
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan   € 46,30
J06   Vrijleggen foramen mentale   € 30,87
J07   Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik   **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond   € 20,58
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft   € 246,95
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting   € 154,35
J11   Prepareren donorplaats   € 138,91
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   € 149,20
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting   € 72,03
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   € 87,46
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte   € 133,77
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad   € 61,74
J19   Toeslag esthetische zone  

€ 66,88

J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak   € 235,12
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)   € 77,17
J26   Moeizaam verwijderen implantaat   € 169,78
J27 * Vervangen implantaat   € 235,12
J28   Plaatsen volgend implantaat   € 97,24
J29   Plaatsen volgende Healing Abutment   € 36,53
J30   Bindweefseltransplantaat, eerste   € 108,04
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef   € 118,33
J33 * Kosten implantaat   € 330,87
J34 * Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting   € 10,29
J36   Verwijderen implantaat   € 33,96
J37 * Vervangen volgend implantaat   € 97,24
J40 * Twee magneten/drukknoppen   € 151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop   € 36,01
J42 * Staaf tussen twee implantaten   € 210,94
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak   € 66,88
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon   € 25,72
J50 * Boven- en onder klikgebit   € 529,92
J51 * Onder-klikgebit   € 344,71
J52 * Boven-klikgebit   € 344,71
J53 * Omvorming klikgebit   € 102,90
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten   € 133,77
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten   € 154,35
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten   € 180,07
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten   € 87,46
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten   € 113,19
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten   € 138,91
J60   Specifiek consult nazorg implantologie   € 56,59
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie   € 92,61
J70 * Opvullen zonder staafdemontage   € 144,06
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   € 180,07
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten   € 205,79
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten   € 231,52
J74 * Reparatie zonder staafdemontage   € 56,59
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten   € 108,04
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten   € 133,77
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   € 159,49
J78 * Verwijderen en vervangen drukknop   € 25,72
J79 * Verwijderen en vervangen steg   € 45,47
J80 * Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit   € 523,75
J97   Overheadkosten implantaten   € 179,60
J98   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie   € 101,64

 

Preventieve mondzorg

Code M/T* Prestaties   Tarief
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten   € 13,52
M02   Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten   € 13,52
M03   Gebitsreiniging, per 5 minuten   €13,52
M05   Beslijpen en/of behandelen melkelement   € 27,13
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament   € 6,03
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek   € 18,09
M40   Fluoridebehandeling   € 15,07
M61 * Mondbeschermer   € 27,13

Kunstgebitten

Code M/T* Prestaties   Tarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw   € 42,20
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw   € 90,44
P03   Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw   € 60,29
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw   € 90,44
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit   € 42,20
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk   € 18,09
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk   € 48,23
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen   € 90,44
P14   Individuele afdruk met randopbouw   € 66,32
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen   € 180,88
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars   € 66,32
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur   € 60,29
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars   € 18,09
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak   € 180,88
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak   € 241,17
P27   Reoccluderen   € 60,29
P28   Naregistratie en remounten   € 60,29
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit   € 48,23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak   € 391,90
P31 * Wortelkap met stift   € 150,73
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls   € 90,44
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling   € 60,29
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen   € 247,20
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen   € 337,64
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw   € 30,15
P37   Frontopstelling in aparte zitting   € 36,18
P38   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur   € 66,32
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone   € 90,44
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element   € 15,07
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk   € 30,15
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling   € 30,15
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen   € 36,18
P45 * Noodkunstgebit   € 120,58
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw   € 42,20
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw   € 90,44
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw   € 60,29
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw   € 90,44
P56   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit   € 42,20
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk   € 18,09
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk   € 48,23
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit   € 36,18
P65   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit   € 30,15
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage   € 162,82
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk   € 48,23
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk   € 48,23

Kronen en bruggen

Code M/T* Prestaties   Tarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay   € 72,35
R09 * Tweevlaks composiet inlay   € 138,67
R10 * Drievlaks composiet inlay   € 180,88
R11 * Eenvlaksinlay   € 108,53
R12 * Tweevlaksinlay   € 162,82
R13 * Drievlaksinlay   € 241,17
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin   € 30,15
R24 * Kroon   € 265,28
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd   € 68,77
R29 * Confectiekroon   € 54,26
R31   Opbouw plastisch materiaal   € 60,29
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode   € 60,29
R33 * Gegoten opbouw, directe methode   € 120,58
R40 * Eerste brugtussendeel   € 180,88
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel   € 90,44
R46 * Brugverankering, per anker   € 57,31
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen   € 150,73
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk   € 30,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk   € 30,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie   € 120,58
R61 * Plakbrug met preparatie   € 180,88
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel   € 42,20
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee   € 24,12
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker   € 66,32
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond   € 66,32
R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal   € 34,39
R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje   € 22,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties   € 24,12
R75   Opnieuw vastzetten plakbrug   € 60,29
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon   € 30,15
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element   € 30,15
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie   € 72,35
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie   € 120,58
R80 * Temporaire, eerste voorziening   € 30,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening   € 12,06
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk   **

Tandvleesbehandelingen

Code M/T* Prestaties   Tarief
T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus   € 151,88
T12   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   € 174,85
T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element   € 35,56
T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element   € 24,12
T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling   € 88,83
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling   € 108,53
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   € 66,32
T41   Beperkt consult parodontale nazorg   € 60,18
T42   Consult parodontale nazorg   € 91,64
T43   Uitgebreid consult parodontale nazorg   € 121,79
T44   Complex consult parodontale nazorg   € 162,19
T57 * Toepassing lokaal medicament   € 61,90
T60   Evaluatieonderzoek   € 151,88
T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   € 166,21
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen   € 195,95
T71   Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)   € 301,46
T72   Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)   € 361,75
T73   Directe post-operatieve zorg, kort   € 60,29
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid   € 162,19
T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   € 149,01
T76   Tuber- of retromolaarplastiek   € 75,37
T80   Tandvleestransplantaat   € 123,22
T81   Tuber- of retromolaarplastiek   € 100,30
T82   Tandvleescorrectie, per element   € 54,45
T83   Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)   € 143,28
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)   € 343,87
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element   € 114,62
T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal   € 186,27
T87   Kroonverlenging per element   € 186,27
T88   Kroonverlenging per sextant   € 343,87
T89   Directe post-operatieve zorg, kort   € 57,31
T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid   € 154,17
T91   Pocketregistratie   € 34,39
T92   Parodontiumregistratie   € 68,77
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling   € 40,12
T94   Behandeling tandvleesabces   € 77,37
T95 * (Draad)Spalk   € 22,92
T96   Uitgebreide voedingsanalyse   € 57,31

Uurtarieven

Code M/T* Prestaties   Tarief
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten   € 15,84
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten   € 13,73
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten   € 15,84

Vullingen

Code M/T* Prestaties   Tarief
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal   € 72,35
V30   Fissuurlak, eerste element   € 27,13
V35   Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting   € 15,07
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament   € 6,03
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje   € 12,06
V70 * Parapulpaire stift   € 12,06
V71   Eenvlaksvulling amalgaam   € 25,32
V72   Tweevlaksvulling amalgaam   € 40,40
V73   Drievlaksvulling amalgaam   € 52,45
V74   Meervlaksvulling amalgaam   € 73,56
V80 * Wortelkanaalstift   € 21,10
V81   Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer   € 37,38
V82   Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   € 52,45
V83   Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   € 64,51
V84   Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   € 85,61
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element   € 9,04
V91   Eenvlaksvulling composiet   € 48,23
V92   Tweevlaksvulling composiet   € 63,31
V93   Drievlaksvulling composiet   € 75,37
V94   Meervlaksvulling composiet   € 96,47

Maken en beoordelen foto’s

Code M/T* Prestaties   Tarief
X10   Kleine rontgenfoto   € 16,88
X11   Beoordelen kleine rontgenfoto   € 12,66
X21   Kaakoverzichtsfoto   € 72,35
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak   € 72,35
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto   € 26,53
X24   Schedelfoto   € 32,56
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto   € 204,99
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto   € 60,29
X34   Beoordelen schedelfoto   € 24,12

Abonnementstarieven

Code M/T* Prestaties   Tarief
Z10 * Abonnement categorie A per maand   € 7,45
Z20 * Abonnement categorie B per maand   € 11,46
Z30 * Abonnement categorie C per maand   € 15,47
Z40 * Abonnement categorie D per maand   € 18,91
Z50 * Abonnement categorie E per maand   € 22,92
Z60 * Abonnement categorie F per maand   € 6,30