Werkwijze

Uw afspraak

We werken in de praktijk volgens afspraak. De afspraak kunt u maken telefonisch of in de praktijk. Als u gebruik maakt van een e-mailadres, dan ontvangt u een bevestiging van de afspraak per mail. Mocht u uw afspraak niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij u om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren of te verplaatsen. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Inschrijven als patiënt

Het inschrijven als nieuwe patiënt kan online, hier in de praktijk of telefonisch. Mocht er een oud dossier zijn bij uw vorige tandarts, dan kunt u het dossier opvragen en naar ons toe laten sturen, zodat u hier een compleet dossier heeft. 

Eerste bezoek

Bij het eerste bezoek wordt er kennis gemaakt en vragen wij naar uw algemene gezondheid en eventuele klachten. Daarna wordt uw gebit en het tandvlees gecontroleerd. Indien nodig worden er röntgenfoto’s gemaakt en tandsteen verwijderd. In het geval van veel tandsteen of tandvleesproblemen wordt u verwezen naar één van onze mondhygiënisten. Aanpassing.

Als er nog een vervolg behandeling nodig is dan gaat de tandarts samen met u een behandelplan maken, die het best bij uw situatie past. Daarbij is natuurlijk plaats voor uw wensen, zodat er een voor u zo goed mogelijk behandelplan tot stand komt.

Klachtenregeling

Binnen Tandartsencollectief Rijswijk doen wij er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het ondanks inzet van onze medewerkers een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten waarover u niet tevreden bent of een probleem heeft. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lossen dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een geschikte oplossing vinden.

Komt u er samen niet uit, dan kan er telefonisch advies gevraagd worden bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Die kan u advies geven over welke stappen u kunt ondernemen om uw klacht op te lossen. U doet dat via het speciale contactformulier op Allesoverhetgebit.nl. Als ook dit geen bevredigende oplossing levert, kunt u gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling waarbij de praktijk is aangesloten.

Contactgegevens

Openingstijden